Elite
Elite Meenchanda

Call Now : +91 9037034035

news

News & Events

DAY 41 REP ENG (top students)

NAME/MARK/RANK::AFLAH FARHAN.K 19 1nASWIN.P.SHAJI 19 1nJEEVASREE.M 19 1nASWIN KRISHNA.P 16 2nHARSHITHA .A.P 16 2nADITHYAN.P 12 3nAJIN JAYACHANDRAN 12 3nANUPAMA.N.K 12 3nASHID USMAN.T 12 3nDHEERAJ .C 12 3nJISHNU.T 12 3nLAHAN BIN SHAIK.P.P 12 3nMOHAMMED SHABEER.P 12 3nMUHAMMED FARIS AMEEN .K.P 12 3nNANDANA.K 12 3nNIHALA.PA 12 3nVAISHNAV.A 12 3n

DAY 41 REP MED (top students)

name/mark/rank::MINNA.C.K 91 1nMUHAMMED NIHAD. K 90 2nFATHMA 90 2nMOHAMMED ILLIYAS 90 2nPOOJA SAJI 87 3nARYA. M 86 4nSUHANA SUAIBU 85 5nTHASFIYA.K.P 85 5nSREELAKSHMI.P.AJAY 82 6nSAFNA JIHAS 80 7nHIBA RAHMAN.K.P 77 8nFATHIMA .A 76 9nFATHIMA JASLEENA.K.P 75 10nAMITHAB.K.U 75 10nFATHIMA RIFA.K.T 75 10nFATHIMA SUHARA.S.B 75 10nRASMINA.K 74 11nHASHIM IBRAHIM.K 74 11nAISWARYA BABU .T 73 12nSREERANJINI .K.S 73 12nFAIRUNISHA 72 13nABDUL AHAD 72 13nFATHIMA SHAHALA.E.T 72 13nKEERTHANA.M(prasanthan) 71 14nFAHMIDA .M 71 14nNAFEESATHUL AZEEZA NILOFAR.M.K 71 14nPUNNYA.C.BRAHAMANANDAN 70 15nSHAIKA SHAHIR .K 70 15nMIDHUNA.V.S 69 16nBAFIR HANAN.V 68 17nCHANDHANA.C 68 17nSAKSHYA.P 68 17nABHISHA.P 67 18nFTHIMA FIYA 67 18nMOHAMMED SUROOR .M.N 67 18nVISHNUPRIYA.V 67 18nMURSHIDA .M 65 19nRIZANA.T 65 19nMUHAMMED SHAFI.C.K 64 20nPRANAVYA.J.NATH 64 20nUTHARA JAIN 63 21nATHULYA SURESH BABU.M 62 22nDILRUBA.M 62 22nASKAR AMEESH.K.T 61 23nMALAVIKA.M.P 61 23nSUKRUTHA KRISHNAN 60 24nTHOMAS KEN 60 24n

Elite Centre
Elite Meenchanda

Centre For Competitions
Meenchanda By-pass Jn.
Ph : 0495 2420348,
Mob : 9037034035